Данни за емитента и емисията

Лавена АД-Шумен

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 19.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 30.10.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 30.10.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 20.07.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 20.07.2017
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 12.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 19.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 19.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 23.09.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 23.09.2013
Покана за общо събрание на акционерите 18.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 18.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 12.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 31.05.2011
Покана за общо събрание на акционерите 31.05.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 02.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 02.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 12.05.2009
Покана за общо събрание на акционерите 12.05.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 25.11.2008
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 25.11.2008
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2008