Данни за емитента и емисията

Топливо АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 05.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 05.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 22.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 22.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 20.11.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 20.11.2015
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 15.06.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 16.12.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 16.12.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 24.09.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 24.09.2014
Покана за общо събрание на акционерите 17.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 17.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 17.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 17.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 04.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 04.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 01.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 01.06.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 06.12.2008
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 06.12.2008
Протокол от общо събрание на акционерите 29.05.2008
Покана за общо събрание на акционерите 29.05.2008