Данни за емитента и емисията

ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код TC8A
Отрасъл Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Подотрасъл Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Адрес С. Големо село, област Кюстендил
Град Кюстендил
Пощенски код 2635
Телефон +359 78/ 505 31; +359 701 506 23
Интернет страница www.tecbd.com

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Даниел Бойчев
Адрес С. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил
Пощенски код 2635
Телефон +359 0701 50 623
E-mail d_bojchev@tecbd.com
Медии за разкриване на информация www.x3news.com