Данни за емитента и емисията

Софарма трейдинг АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код SO5
Отрасъл Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Подотрасъл Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Адрес Ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет. 12
Град София
Пощенски код 1756
Телефон +359 2/ 813 36 60
Интернет страница www.sopharmatrading.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Венцислав Маринов
Адрес Гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет. 12
Пощенски код 1756
Телефон +359 2 813 36 60
E-mail V.Marinov@sopharmatrading.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
SO5 Раздаване на дивидент 2018-06-27 7.6000 1.04109589041095890411  
SO5 Раздаване на дивидент 2017-06-14 8.4200 1.0369458128078817734  
SO5 Раздаване на дивидент 2016-06-29 5.7000 1.05555555555556  
SO5 Раздаване на дивидент 2015-07-01 5.5000 1.05162523900574  
SO5 Раздаване на дивидент 2014-07-02 5.0990 1.04723762579585  
SO5 Раздаване на дивидент 2013-07-03 2.6000 1.08333333333333  
SO5 Раздаване на дивидент 2012-07-06 1.8360 1.10204081632653  
SO5 Раздаване на дивидент 2011-07-11 2.0800 1.07772020725389  
SO5 Раздаване на дивидент 2010-07-02 1.5100 1.0709219858156  
SO5 Преобразуване 2010-06-18 1.5100 1 2 905 009 2010-10-25
SO5 Раздаване на дивидент 2009-06-09 1.6600 1.06410256410256