Данни за емитента и емисията

Сирма Груп Холдинг АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Изберете емисия:

Данни за емисията
Борсов код SKK
ISIN код на емисията BG1100032140
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 59 360 518
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 23-11-2015
Пазар Сегмент акции Premium

Последен паричен дивидент
За година 2017
Дивидент Не се разпределя
Дата на ОС 25-06-2018
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент (само за местни ф.л.)  
Брутен дивидент / номинална стойност (%)  
Брутен дивидент / текуща цена (%)  

 

Резултати от последната търговска сесия

Текуща фаза: ENDTR Оферти     Сделки

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
SKK 7 715 0.8800 0.8860 0.8860 0.8800 0.8844 0.68


Историческа информация и финансови коефициенти

Финансовите коефициенти са предоставени от