Данни за емитента и емисията

Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код GC0N
Отрасъл Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
Подотрасъл Дейности в областта на информационните технологии
Адрес Бул. Христофор Колумб 43
Град София
Пощенски код 1592
Телефон +359 2/ 965 15 63; 489 54 09; 965 14 09
Интернет страница www.gpscontrol.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Велислав Христов
Адрес Гр. София, бул. Христофор Колумб 43
Пощенски код 1592
Телефон +359 2 965 15 51; 0899 995 500
E-mail v_christov@eurohold.bg; maslarska@gpscontrol.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com