Данни за емитента и емисията

Булгарплод-София АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код BULA
Отрасъл Преработваща промишленост
Подотрасъл Производство на хранителни продукти
Адрес Индустриална зона Орион, ул. 3020-та № 34, ет. 6
Град София
Пощенски код 1360
Телефон +359 2/ 890 41 05; 890 41 42; 912 07 84
Интернет страница

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Любомир Любенов
Адрес Гр. София, Индустриална зона Орион, ул. 3020-та № 34, ет. 6
Пощенски код 1360
Телефон +359 2 890 41 42
E-mail bulgarplodsofia@abv.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com