Данни за емитента и емисията

Холдинг Варна АД-Варна

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 5V2C
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Подотрасъл Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Адрес К.к. Св. Св. Константин и Елена, Административна сграда
Град Варна
Пощенски код 9006
Телефон +359 52/ 603 475; 603 476
Интернет страница www.holdingvarna.com

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Десислава Златанова
Адрес Гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, Административна сграда
Пощенски код 9006
Телефон +359 52 663 765;+359 888 323432
E-mail office@holdingvarna.com; finance@holdingvarna.com
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
5V2 Увеличение на капитал (права) 2018-10-31 37.6000 1.0082688774213201672  
5V2 Увеличение на капитал (права) 2008-10-22 15.1000 1 3 136 333 2009-02-04
5V2 Увеличение на капитал (права) 2007-11-02 46.8620 1.00845399582304 1 099 567 2008-02-19
5V2 Раздаване на дивидент 2005-06-24 7.5500 1.02721088435374  
5V2 Раздаване на дивидент 2003-04-23 1.3100 1.08264462809917