Данни за емитента и емисията

Стара планина Холд АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Изберете емисия:

Данни за емисията
Борсов код 5SR
ISIN код на емисията BG1100005971
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 21 000 000
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 02-03-1999
Пазар Сегмент акции Standard

Последен паричен дивидент
За година 2016
Дивидент Разпределя
Дата на ОС 23-05-2017
Начална дата на изплащане 10-07-2017
Брутен дивидент 0.2175
Нетен дивидент (само за местни ф.л.) 0.2067
Брутен дивидент / номинална стойност (%) 21.7500
Брутен дивидент / текуща цена (%) 2.9390

 

Резултати от последната търговска сесия

Текуща фаза: ENDTR Оферти     Сделки

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
5SR   7.4000          


Историческа информация и финансови коефициенти

Финансовите коефициенти са предоставени от