Данни за емитента и емисията

Петрол АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 5PET
Отрасъл Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Подотрасъл Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Адрес Бул. Черни връх 43
Град София
Пощенски код 1407
Телефон +359 2/ 496 04 53; 969 04 53
Интернет страница www.petrol.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Антоанета Гюрова
Адрес Гр. София, бул. Черни връх 43
Пощенски код 1407
Телефон +359 2 969 04 53
E-mail antoaneta.gjurova@petrol.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
5PET Увеличаване на номиналната стойност 2018-03-22 0.4390 .25  
5PET Увеличение на капитал (права) 2014-04-29 4.2010 1  
5PET Раздаване на дивидент 2007-06-21 4.6310 1.01693054305101  
5PET Раздаване на дивидент 2005-06-10 3.9000 1.03152771900127  
5PET Раздаване на дивидент 2004-07-09 3.0200 1.00666666666667  
5PET Увеличение на капитал (резерви) 2003-06-05 64.0000 58 107 365 998