Данни за емитента и емисията

Монбат АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 5MBA
Отрасъл Преработваща промишленост
Подотрасъл Производство на електрически съоръжения
Адрес Бул. Черни връх 32А, ет. 4
Град София
Пощенски код 1407
Телефон +359 2/ 960 30 11; 962 11 50; (096) 39 31 01
Интернет страница www.monbatgroup.com

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Даниела Пеева
Адрес Гр. София, бул. Черни връх 32А, ет. 4
Пощенски код 1407
Телефон +359 2 988 24 13; 0887 661 036
E-mail investorrelations@monbat.com
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
5MB Раздаване на дивидент 2018-07-05 8.4000 1.0234292189041997149  
5MB Емисия конвертируеми облигации 2017-12-08 10.8750 1  
5MB Раздаване на дивидент 2017-07-06 11.8700 1.02433551950293406973  
5MB Раздаване на дивидент 2016-07-07 7.4600 1.03899721448468  
5MB Раздаване на дивидент 2015-07-07 8.2000 1.01863354037267  
5MB Раздаване на дивидент 2014-07-10 8.8850 1.0265742345465  
5MB Раздаване на дивидент 2013-07-08 6.7000 1.03250065494445  
5MB Раздаване на дивидент 2012-07-05 4.1200 1.04364037976351  
5MB Раздаване на дивидент 2011-07-07 6.8000 1.0264228409271  
5MB Раздаване на дивидент 2008-05-28 26.3700 1.00645397677179  
5MB Увеличение на капитал (резерви) 2008-05-28 26.3700 2 19 500 000 2008-08-06