Данни за емитента и емисията

Унифарм АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 59X
Отрасъл Преработваща промишленост
Подотрасъл Производство на лекарствени вещества и продукти
Адрес Ул. Трайко Станоев 3
Град София
Пощенски код 1756
Телефон +359 2/ 817 75 66; 970 03 86; 970 03 10
Интернет страница www.unipharm.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Иванка Панова
Адрес Гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда A, ет. 11
Пощенски код 1756
Телефон +359 2 813 48 87; 0889 775 955
E-mail vpanova@unipharm.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
59X Раздаване на дивидент 2017-07-03 4.3000 1.00938967136150234742  
59X Раздаване на дивидент 2016-06-28 4.2000 1.03703703703704  
59X Раздаване на дивидент 2015-06-30 4.3000 1.04878048780488  
59X Раздаване на дивидент 2014-06-30 3.0000 1.03092783505155  
59X Раздаване на дивидент 2013-07-05 3.0000 1.01694915254237  
59X Раздаване на дивидент 2012-07-02 3.8000 1.07042253521127  
59X Раздаване на дивидент 2011-07-12 5.4900 1.02616822429907  
59X Увеличение на капитал (резерви) 2010-07-02 37.0000 6 5 000 000 2010-09-27
59X Раздаване на дивидент 2010-07-02 37.0000 1.01369863013699  
59X Раздаване на дивидент 2009-07-03 28.2000 1.02173913043478  
59X Увеличение на капитал (резерви) 2008-12-08 44.5010 2 500 000 2009-03-25
59X Раздаване на дивидент 2008-08-01 60.0000 1.03448275862069