Данни за емитента и емисията

Лавена АД-Шумен

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 4L4
Отрасъл Преработваща промишленост
Подотрасъл Производство на химични продукти
Адрес Индустриална зона, п.к. 114
Град Шумен
Пощенски код 9700
Телефон +359 54/ 850 138; 850 112; 627 06; 669 14; 604 47
Интернет страница www.lavena.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Таня Петрова
Адрес Гр. Шумен, Индустриална зона, п.к. 114
Пощенски код 9700
Телефон +359 54 850 144
E-mail tania.petrova@lavena.bg; lavena@b-trust.org
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
4L4 Увеличение на капитал (резерви) 2018-07-10 103.0000 26 7 999 525 2018-08-14
4L4 Увеличение на капитал (права) 2017-08-21 113.0000 1.05279467140554703537 53 329 2017-10-30
4L4 Увеличение на капитал (права) 2013-04-17 30.0000 1 66 652 2013-07-15