Данни за емитента и емисията

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 4IC
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Подотрасъл Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Адрес Ул. Аксаков 7 А, ет. 4
Град София
Пощенски код 1000
Телефон +359 2/ 980 12 51; 980 52 42
Интернет страница www.intercapital.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Милен Божилов
Адрес Гр. София, ул. Аксаков 7А, ет. 4
Пощенски код
Телефон 02/ 9210516; 02/ 089 999 7878
E-mail milen@icpd.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
4IC Увеличение на капитал (права) 2010-07-07 2.9000 1 1 187 849 2010-09-27
4IC Раздаване на дивидент 2010-05-12 3.1000 1.00548149589699  
4IC Раздаване на дивидент 2009-06-30 4.7500 1.32172074127664  
4IC Раздаване на дивидент 2008-07-09 9.5000 1.1875  
4IC Увеличение на капитал (права) 2006-07-28 5.0100 1.07203841363992 1 573 627 2006-11-08