Данни за емитента и емисията

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 3NJ
Отрасъл Операции с недвижими имоти
Подотрасъл Операции с недвижими имоти
Адрес К.к. Св. Св. Константин и Елена - адм. сграда
Град Варна
Пощенски код 9006
Телефон +359 52/ 383 940
Интернет страница www.stconstantine.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Светла Йончева
Адрес Гр. Варна, к. к. Св. Св. Константин и Елена
Пощенски код 9006
Телефон +359 52 383 940; 0889 20 30 06
E-mail s.yoncheva@stconstantine.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
3NJ Увеличение на капитал (права) 2003-10-29 4.5500 5.03402113182497 2 085 456 2005-02-16