Данни за емитента и емисията

ЧЕЗ Разпределение България АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 3CZ
Отрасъл Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Подотрасъл Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Адрес Бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център
Град София
Пощенски код 1784
Телефон +359 2/ 895 87 38; 0700 10 010
Интернет страница www.cez-rp.bg/bg/home.html

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Радослав Димитров
Адрес Гр. София, бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център
Пощенски код 1784
Телефон +359 2 895 80 27; 0888 351 621
E-mail radoslav.dimitrov@cez.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
3CZ Раздаване на дивидент 2017-07-03 262.6000 1.10708263069139966273  
3CZ Намаляване на номиналната стойност 2014-08-22 1 405.0000 10  
3CZ Раздаване на дивидент 2014-06-24 1 737.0500 1.16811808614371