Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

15-10-2018 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Днес, 15 октомври 2018, стартира приемът на проектни предложения по ваучерната схема за подпомагане на малки и средни компании за листването им на БФБ. Повече информация на сайта на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.