Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

03-05-2018 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

"БФБ-София" АД организира на 2 май 2018 в 15:00 ч. представяне на резултатите на дружеството за първото тримесечие на 2018 година. Иво Станков, Директор за връзки с инвеститорите, и Иван Такев, Изпълнителен директор на Борсата, запознаха публиката с финансовото състояние на борсата за посочения период и представиха развитието на текущите проекти на БФБ и плановете за близкото бъдеще на компанията.
Представянето бе под формата на уебинар и се осъществи на английски език. Запис на уебинара може да намерите на Youtube канала на "БФБ-София" АД.