Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

07-03-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

Във връзка с получено уведомление от Дойче Бьорзе Ви информираме, че симулационната версия на Xetra Release 17.0 няма да бъде достъпна на следните дати: 16.03.2018г. /петък/, 19.03.2018г. /понеделник/, 23.03.2018г. /петък/ и 26.03.2018г. /понеделник/.