Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

06-03-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

БФБ-София уведомява, че поради възникнала техническа грешка от страна на STOXX, стойността на индекса BGTR30 не е коректна. Към момента на интернет страницата се визуализира последната стойност на BGTR30 към петък, 02.03.2018 г. БФБ-София е в контакт със STOXX, като ще информира своевременно при отстраняване на проблема.