Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

18-01-2018 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Българска фондова борса-София връчи годишните награди на инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2017 г. Броят на сделките на регулиран пазар за изминалата година нарасна с 36% до 79 629 спрямо предишната 2016 г. Оборотът на БФБ-София отбеляза ръст от близо 70% в сравнение с 2016 г, достигайки 706 милиона лева.
На церемонията, която се провежда за 17-ти път в историята на Фондовата борса, бяха присъдени следните награди:
За инвестиционен посредник, сключил най-много сделки на БФБ–София през 2017 г.:
1-во място: Карол АД
2-ро място: Елана Трейдинг АД
3-то място: БенчМарк Финанс АД
За инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот на БФБ-София през 2017 г.:
1-во място: Реал Финанс АД
2-ро място: Първа Финансова Брокерска Къща ООД
3-то място: Евро - Финанс АД
УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД получи наградата за емитент с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година.
Отличието за медия с най-голям принос при популяризирането на капиталовия пазар през 2017 г. беше присъдено на Bloomberg TV Bulgaria.
Народният представител г-н Делян Добрев беше отличен за личност с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година.