Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

28-12-2017 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

Съобщение относно изтриване на активните поръчки след приключване на търговската сесия на 29.12.2017 г.

Във връзка с влизането в сила на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/588 на Комисията от 14 юли 2016 г. и Делегиран Регламент (ЕС) 2017/580 на Комисията от 24 юни 2016 г., след края на търговската сесия на 29.12.2017 г., всички активни поръчки в Системата за търговия ще бъдат служебно изтрити.
БФБ-София напомня, че считано от 02.01.2018 г., поръчките, въвеждани в Системата за търговия следва да имат характеристиките, посочени в горните нормативни актове.