Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

05-12-2017 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

Българска Фондова Борса - София АД обявява конкурс за длъжността Експерт в дирекция "Търговия, емитенти и членство"

Изисквания към кандидатите:

· Икономическо направление, квалификационна степен "Бакалавър";
· Общи познания на нормативната уредба в областта на капиталовите пазари;
· Аналитични математически умения;
· Умения за работа в екип;
· Отличен английски език - писмено и говоримо;
· Висока степен на компютърна грамотност;
· Владеенето на немски език е предимство;
· Лиценз за инвестиционен консултант или взет изпит за Chartered Financial Analyst (CFA), Level 1 е предимство;

Какво предлагаме:

· Възможност за обучение и професионално развитие;
· Работа в предизвикателен и динамичен сектор;
· Конкурентно възнаграждение;

Кандидатите следва да изпратят подробна автобиография, мотивационно писмо и поне една препоръка в запечатан плик на адрес: гр.София 1000, ул. ''Три Уши" №6, на вниманието на г-жа Г. Пападопулу, в срок до 10.01.2018г.

Документи за кандидатстване не се връщат. Всички кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Данните на кандидатите са лични и ще бъдат защитени по смисъла на ЗЗЛД.