Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

15-11-2017 - Съобщение от БФБ-София (Предстоящо събитие)

БФБ-София АД напомня на своите членове, че предстои актуализацията на системата за търговия Xetra Release Production до версия 17.0, която ще се извърши, считано от 18.11.2017 г.
Инсталирането на актуализираната версия е абсолютно наложително, тъй като в противен случай достъпът до системата за търговия ще бъде невъзможен!
Напомняме на борсовите членове, ползващи приложения, разработени на основата на интерфейса Values API, че за да работят в реалната среда, те следва да ги актуализират в съответствие с измененията в новата версия.
Файлът, посредством който се инсталира актуализацията, както и ръководството за инсталирането, могат да бъдат открити на следните адреси:

http://www.bse-sofia.bg/download/BSE_Client/Xetra-Production/xetrar170.msi

http://www.bse-sofia.bg/download/BSE_Client/Xetra-Production/XETRA_17.0_Installation_Guide.pdf

Обръщаме Ви внимание, че в случай, че инсталацията на Xetra 17.0 бъде извършена преди края на търговската сесия на 17.11.2017 г., версията на Xetra 16.0 ще бъде недостъпна и съответно борсовият член няма да може да търгува.
Въпреки че е възможно инсталирането да бъде извършено и на 20.11.2017 г. преди началото на търговската сесия, БФБ- София АД препоръчва това да бъде извършено на 18.11.2017г.  (събота). На същия ден между 15:00 и 19:00 борсовите членове ще могат да проведат тест за свързаност, използвайки новата версия.
За повече информация можете да се обръщате към дирекция “Информационни технологии” на тел. 02/4001 158, 02/4001 451. Представители на дирекцията ще бъдат на разположение в борсата на 18.11.2017 г. (събота) между 13:00 и 18:00 ч.