Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

02-08-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

След като кандидатства за присъединяване към SEE Link миналата година, Banja Luka Stock Exchange (BLSE) стана активен член на SEE Link, позволявайки на участниците да търгуват и на този пазар.
Това е третата фондова борса, която се присъедини към SEE Link след трите борси - основатели. С новото присъединяване към пазара се планира промяна в базата на двата индекса на SEE Link - SEE LinX и SEE LinX EWI в предстоящия период, за да се осигури по-голяма представителност на шестте участника.
Освен BLSE, още две борси се подготвят за присъединяване към SEE Link: борсите в Атина и Сараево.
С присъединяването на BLSE към системата, SEE Link вече поддържа търговия на общо шест пазара с кумулативна пазарна капитализация над 50 милиарда долара и над 900 инструмента, налични за търговия.
Общо 32 инвестиционни посредника са допуснати да търгуват чрез SEE Link. Освен това, членове на фондовата борса в Баня Лука в момента са в процес на получаване на достъп за търговия чрез SEE Link.