Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-03-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Осемнадесет инвестиционни посредници ще участват в третото издание на инициативата на Българска фондова борса-София и Централен депозитар "Ден за акции". Инициативата има за цел да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за капиталовите инструменти като форма на инвестиция в страната ни. "Денят за акции" ще бъде на 16 март 2017 г., като инвестиционните посредници, които ще се включат в него са:
Авал Ин АД
Балканска Инвестиционна Компания АД
Банка Пирeос АД
БенчМарк Финанс АД
Булброкърс ЕАД
Бул Тренд Брокеридж ООД
Варчев Финанс ЕООД
Дилингова Финансова Компания АД
Евро-финанс АД
Елана Трейдинг АД
Капман АД
Карол АД
Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД
Райфайзенбанк България ЕАД
София Интернешънъл Секюритиз АД
Тексим Банк АД
Уникредит Булбанк АД
Юг Маркет АД
Повече информация за "Деня за акции" можете да намерите на интернет страницата на БФБ-София.
По време на инициативата всички индивидуални инвеститори (физически лица) ще могат да закупят или продадат акции от основен пазар на БФБ-София без такси и комисиони към Борсата, Депозитаря и участващите в инициативата инвестиционни посредници. Специалната възможност ще важи при до 15 въведени и изпълнени на 16 март поръчки на физическо лице с обем не повече от 2,000 лв. на единична изпълнена поръчка.
Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ-София и Централен депозитар в „Деня за акции“ няма да таксуват своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия.