Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

02-03-2017 - Съобщение от БФБ-София (Корпоративно управление)

Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)
Група БФБ-София уведомява, че годишният консолидиран финансов отчет на групата за 2016 година ще бъде публикуван след края на търговската сесия в четвъртък, 02 март 2017 година. Корпоративният календар е променен, за да отрази това действие.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News