Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

21-02-2017 - Съобщение от БФБ-София (Корпоративно управление)

Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)
БФБ-София уведомява, че годишният финансов отчет на дружеството за 2016 година ще бъде публикуван след края на търговската сесия в сряда, 22 февруари 2017 година. Корпоративният календар е променен, за да отрази това действие.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News