Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-01-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Днес "Българска фондова борса-София" отличи инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2016 г. Броят на сделките на регулиран пазар за изминалата година е 58 442, а оборотът на БФБ-София възлиза на 416 милиона лева.
На церемонията, която се провежда за 16-ти път в историята на Фондовата борса, бяха присъдени следните награди:
За инвестиционен посредник, сключил най-много сделки на БФБ–София през 2016 г.:
1-во място: Карол АД
2-ро място: Елана Трейдинг АД
3-то място: БенчМарк Финанс АД
За инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот на БФБ-София през 2016 г.:
1-во място: Първа Финансова Брокерска Къща ООД
2-ро място: Евро - Финанс АД
3-то място: Реал Финанс АД
В категорията „Инвестиционен посредник с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар през 2016 г.” бяха отличени: Елана Трейдинг АД, Първа Финансова Брокерска Къща ООД и БенчМарк Финанс АД.
УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД получи наградата за емитент с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година.
Отличието за медия с най-голям принос при популяризирането на капиталовия пазар през 2016 г. беше присъдено на Bloomberg TV Bulgaria.
Председателят на Комисия за финансов надзор г-жа Карина Караиванова и народният представител г-н Делян Добрев бяха отличени като личности с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година.