Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомление относно взети решения от Извънредното общо събрание на акционерите на Доверие Обединен Холдинг АД, проведено на 12.09.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News