Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Трейс Груп Холд АД подписа договор с община Ловеч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Уведомление от Дружеството за сключен договор със Столична община.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News