Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
Уведомление относно приети решения на10.07.2018 г. от СД на Дружеството, съдържащи условия за изплащане на дивидент за 2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News