Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

08-03-2018 - Индекси на БФБ-София

На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София АД на 08.03.2018г. са взети следните решения:

V. Във връзка с т. 8 от Приложение №3 (Методология за изчисляване на BG REIT) към Правилата за изчисляване на индекси на Българска Фондова Борса, Комисията по индексите взе решение следните коефициенти за фрий-флоут да бъдат валидни за следващия тримесечен период:

Борсов код Емисия Фрий-флоут коефициент    
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5852
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8686
5H4 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна 0.4160
5CK ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София 0.6466
6SB Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна 0.5104
5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София 0.5699
RPR Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София 0.5684


VI. Във връзка с т.9 от Приложение №3 (Методология за изчисляване на BGREIT) към Правилата за изчисляване на индекси на Българска Фондова Борса, Комисията по индексите взе решение тегловите коефициенти да се определят на база на структурата на индекса към 16.03.2018г.

VII. Във връзка с т. 15 от Правилата за изчисляване на индекс с добро корпоративно управление CGIX, Комисията по индексите взе решение следните коефициенти за фрий-флоут да бъдат валидни за следващия тримесечен период:

Борсов код Емисия Фрий-флоут коефициент
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859
A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна 0.1796
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 0.4374
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483
3JR Софарма АД-София 0.4017
BSO Българска фондова борса-София АД 0.4995
5MB Монбат АД-София 0.1768

• Данните за фрий-флоут за емисиите от BGREIT са медианната стойност за периода 2 декември 2017г - 1 март 2018г.
• Данните за фрий-флоут за емисиите от CGIX са към 01.03.2018г.
• Новите коефициенти за фрий-флоут ще влязат в сила, считано от 19.03.2018г.
• Новите теглови коефициенти влизат в сила, считано от 19.03.2018г.

VIII. Следващото заседание на Комисията по индексите, на което ще се определят теглови и фрий-флоут коефициенти, ще се проведе на 04.06.2018г, като те ще влязат в сила, считано от 18.06.2018г.
08-03-2018 - Индекси на БФБ-София

На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София АД на 08.03.2018г. са взети следните решения:

I. Във връзка с т.12 от Приложение №1 (Методология за изчисляване на SOFIX) към Правилата за изчисляване на индекси на Българска Фондова Борса, Комисията по индексите взе решение следните коефициенти за фрий-флоут да бъдат валидни за следващия тримесечен период:    
Борсов код Емисия Фрий-флоут коефициент
3JR Софарма АД-София 0.3508
6C4 Химимпорт АД-София 0.2704
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5852
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 0.1500
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 0.6076
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483
4EH Еврохолд България АД-София 0.3115
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8686
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3059
5MB Монбат АД-София 0.1768
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859
T57 Трейс груп холд АД-София 0.2403
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.3928
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 0.4374
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 0.5851


II.  Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за изчисляване на SOFIX) към Правилата за изчисляване на индекси на Българска Фондова Борса, Комисията по индексите взе решение тегловите коефициенти да се определят на база на структурата на индекса към 16.03.2018 г.

III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за изчисляване на BGBX40) към Правилата за изчисляване на индекси на Българска Фондова Борса, Комисията по индексите взе решение следните коефициенти за фрий-флоут да бъдат валидни за следващия тримесечен период:    
Борсов код Емисия Фрий-флоут коефициент    
6C4 Химимпорт АД-София 0.2704
3JR Софарма АД-София 0.3508
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5852
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 0.6076
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 0.1500
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8686
4KX Корадо-България АД-Стражица 0.1633
SO5 Софарма трейдинг АД-София 0.2732
5MB Монбат АД-София 0.1768
T57 Трейс груп холд АД-София 0.2403
4EH Еврохолд България АД-София 0.3115
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 0.5851
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД-София 0.2601
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3059
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 0.4374
BSO Българска фондова борса-София АД 0.4995
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859
0EA Елана Агрокредит АД-София 0.5605
T43 Зърнени Храни България АД-София 0.2001
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.3928
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София 0.2201
3NB Неохим АД-Димитровград 0.2370
3MZ Свилоза АД-Свищов 0.0674
6S7 Синергон Холдинг АД-София 0.5002
4HE Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 0.2020
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София 0.4876
57E ЕМКА АД-Севлиево 0.2188
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 0.2261
A4L Алтерко АД-София 0.1532
6AM Алкомет АД-Шумен 0.0990
4O1 Проучване и добив на нефт и газ АД-София 0.1910
5BP Билборд АД-София 0.2508
A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна 0.1796
6F3 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 0.1605
57B Булгартабак-холдинг АД-София 0.0193
6S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД-София 0.7504
5AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив 0.5444
3TV Топливо АД-София 0.2658
0SP Спиди АД-София 0.1010


IV.  Във връзка с т.12 от Приложение №2 (Методология за изчисляване на BGBX40) към Правилата за изчисляване на индекси на Българска Фондова Борса, Комисията по индексите взе решение тегловите коефициенти да се определят на база на структурата на индекса към 16.03.2018 г.

• Данните за фрий-флоут за емисиите от SOFIX и BGBX40 са медианната стойност за периода 2 декември 2017г - 1 март 2018г.
• Новите коефициенти за фрий-флоут ще влязат в сила, считано от 19.03.2018г.
• Новите теглови коефициенти влизат в сила, считано от 19.03.2018г.
08-03-2018 - Индекси на БФБ-София

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол №15 /08.03.2018 г, са взети следните решения:

II. Преразглеждане на базата на BGBX40

Изваждат се следните емисии от базата на BGBX40:
4PX Юрий Гагарин АД-Пловдив
5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София
SL9 Спарки Елтос АД-Ловеч

и се добавят следните емисии:
6S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД-София
3TV Топливо АД-София
0SP Спиди АД-София

III. Преразглеждане на базата на BG REIT

Не се извършва промяна в базата на BGREIT

IV. Преразглеждане на базата на BGTR30

Изваждат се следните емисии от базата на BGTR30:
5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна
6N3 Холдинг Нов Век АД-София
RGL Регала Инвест АД-Варна

и се добавят следните емисии:
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София
4KX Корадо-България АД-Стражица
6S7 Синергон Холдинг АД-София

Решенията за промяна в базата на индексите влизат в сила, считано от 19.03.2018г
08-03-2018 - Индекси на БФБ-София

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 15 от 08.03.2018 г, са взети следните решения

I. Преразглеждане на базата на SOFIX

Първите 15 емисии акции, отговарящи на изискванията на чл. 9 от Правилата и т. 3 от Приложение 1 и класирани съгласно т. 4-7 от Приложение 1, са както следва:

Борсов код Наименование Фрий-флоут пазарна капитализация (лв) Медиана на седмичния оборот (лв) Брой сделки Средно-аритметична стойност на спреда

3JR Софарма АД-София 194822864 555302.17 4765 0.012600
6C4 Химимпорт АД-София 154872838 259259.90 5537 0.025866
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 110570264 129530.07 1729 0.014700
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 87780000 94047.20 1289 0.041310
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 37510149 132483.68 1536 0.038159
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 53663762 56587.11 1957 0.045725
4EH Еврохолд България АД-София 87371499 76986.12 987 0.065372
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 33954443 47496.17 1010 0.037502
6AB Албена АД-к.к. Албена 78428955 50448.99 657 0.050417
5MB Монбат АД-София 66193920 42255.94 897 0.040340
SO5 Софарма трейдинг АД-София 74614082 45730.05 860 0.054036
5SR Стара планина Холд АД-София 98431200 28675.45 466 0.059806
T57 Трейс груп холд АД-София 28959995 39952.71 668 0.054426
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 76096476 28786.13 353 0.099297
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 34870692 26338.89 699 0.082973

В резултат на проверката по т.13 от Приложение 1 е установено, че теглото на икономическата група, включваща емисиите Софарма АД-София и Софарма трейдинг АД-София, надхвърля изискването от 20% към 01.03.2018г. В тази връзка от класирането по-горе се изключва емисията акции на Софарма трейдинг АД-София. Следващата по ред емисия съгласно класирането по т. 4-7 от Приложение 1, отговаряща на изискванията на чл. 9 от Правилата и т. 3 от Приложение 1, е емисията акции на Доверие Обединен Холдинг АД-София, която е със следните показатели

Код        Наименование               Фрий-флоут пазарна капитализация (лв)        Медиана на седмичния оборот (лв)   Брой сделки Средно-аритметична стойност на спреда  

5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 20828734 32519.31 966 0.102473

На база на информацията по-горе се изключват следните емисии от базата на SOFIX
3NB Неохим АД-Димитровград
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък

и се добавят следните емисии
T57 Трейс груп холд АД-София
5V2 Холдинг Варна АД-Варна

Решенията за промяна в базата на SOFIX влизат в сила, считано от 19.03.2018г.