Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

08-03-2018 - Прекратяване на достъпа до търговия на борсов посредник

Поради прекратяване на трудово - правните взаимоотношения между ИП Тексим банк АД и Петър Павлов Матев, БФБ-София АД спира правата на Петър Павлов Матев за достъп до търговската система на БФБ-София АД, считано от 08.03.2018 г.