Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

08-03-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Информация за подписан договор от дъщерно на Трейс груп холд АД дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News