Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

07-03-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 08.03.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      71192.20      20          42.20      20.74
07-03-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Уведомление от Евро-Финанс АД сългасно чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-03-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Уведомление от Старком Холдинг АД съгласно чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-03-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

Във връзка с получено уведомление от Дойче Бьорзе Ви информираме, че симулационната версия на Xetra Release 17.0 няма да бъде достъпна на следните дати: 16.03.2018г. /петък/, 19.03.2018г. /понеделник/, 23.03.2018г. /петък/ и 26.03.2018г. /понеделник/.