Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

07-03-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Уведомление от Евро-Финанс АД сългасно чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-03-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Уведомление от Старком Холдинг АД съгласно чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News