Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-02-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

БФБ-София АД информира относно следното:
В търговската система Xetra валутата на търговия на следните инструменти е настроена в Български лева:
- Expat Slovakia SAX UCITS ETF, борсов код SK9A, ISIN код BGSKSAX04187;
- Expat Croatia CROBEX UCITS ETF, борсов код ECDC, ISIN код BGCROEX03189;
- Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF, борсов код SLQX, ISIN код BGSLOBI02187;
- Expat Hungary BUX UCITS ETF, борсов код HUBE, ISIN код BGHUBUX01189.
Независимо от това, горната настройка следва да бъде игнорирана, съответно цените на въвежданите поръчки за покупка и продажба следва да имат стойности, съответстващи на  цената в Евро на всеки от инструментите.
В тази връзка, моля да имате предвид, че считано от 14.02.2018 г. валутата на търговия ще бъде настроена в Евро.