Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

07-09-2017 - Индекси на БФБ-София

На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София АД на 07.09.2017г. са взети следните решения:

V. Във връзка с т. 8 от Приложение №3 (Методология за изчисляване на BG REIT) към Правилата за изчисляване на индекси на Българска Фондова Борса, Комисията по индексите взе решение следните коефициенти за фрий-флоут да бъдат валидни за следващия тримесечен период:

Борсов код Емисия Фрий-флоут коефициент    
5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София 0.6332
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8688
5CK ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София 0.6414
5H4 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна 0.3536
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5784
6SB Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна 0.6271
RPR Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София 0.5651

VI. Във връзка с т.9 от Приложение №3 (Методология за изчисляване на BGREIT) към Правилата за изчисляване на индекси на Българска Фондова Борса, Комисията по индексите взе решение тегловите коефициенти да се определят на база на структурата на индекса към 15.09.2017г.

VII. Във връзка с т. 15 от Правилата за изчисляване на индекс с добро корпоративно управление CGIX, Комисията по индексите взе решение следните коефициенти за фрий-флоут да бъдат валидни за следващия тримесечен период:

Борсов код Емисия Фрий-флоут коефициент
BSO Българска фондова борса-София АД 0.4995
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483
A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна 0.1796
5MB Монбат АД-София 0.1768
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 0.4374
3JR Софарма АД-София 0.3124
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859

• Данните за фрий-флоут за емисиите от BGREIT са медианната стойност за периода 2 юни 2017г - 1 септември 2017г.
• Данните за фрий-флоут за емисиите от CGIX са към 01.09.2017г.
• Новите коефициенти за фрий-флоут ще влязат в сила, считано от 18.09.2017г.
• Новите теглови коефициенти влизат в сила, считано от 18.09.2017г.

VIII. Следващото заседание на Комисията по индексите, на което ще се определят теглови и фрий-флоут коефициенти, ще се проведе на 04.12.2017г, като те ще влязат в сила, считано от 18.12.2017г.
07-09-2017 - Индекси на БФБ-София

На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София АД на 07.09.2017г. са взети следните решения:

I. Във връзка с т.12 от Приложение №1 (Методология за изчисляване на SOFIX) към Правилата за изчисляване на индекси на Българска Фондова Борса, Комисията по индексите взе решение следните коефициенти за фрий-флоут да бъдат валидни за следващия тримесечен период:    
Борсов код Емисия Фрий-флоут коефициент
3JR Софарма АД-София 0.3124
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483
4EH Еврохолд България АД-София 0.2086
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 0.4374
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8688
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 0.6614
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 0.1500
5MB Монбат АД-София 0.1768
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 0.2261
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5784
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3059
6C4 Химимпорт АД-София 0.2704
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 0.5916
T57 Трейс груп холд АД-София 0.2403

II.  Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за изчисляване на SOFIX) към Правилата за изчисляване на индекси на Българска Фондова Борса, Комисията по индексите взе решение тегловите коефициенти да се определят на база на структурата на индекса към 15.09.2017 г.

III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за изчисляване на BGBX40) към Правилата за изчисляване на индекси на Българска Фондова Борса, Комисията по индексите взе решение следните коефициенти за фрий-флоут да бъдат валидни за следващия тримесечен период:    
Борсов код Емисия Фрий-флоут коефициент    
6C4 Химимпорт АД-София 0.2704
3JR Софарма АД-София 0.3124
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5784
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 0.6614
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 0.1500
4EH Еврохолд България АД-София 0.2086
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483
5MB Монбат АД-София 0.1768
SO5 Софарма трейдинг АД-София 0.2782
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 0.5916
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8688
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 0.4374
T43 Зърнени Храни България АД-София 0.1490
BSO Българска фондова борса-София АД 0.4995
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3059
T57 Трейс груп холд АД-София 0.2403
3NB Неохим АД-Димитровград 0.2370
4KX Корадо-България АД-Стражица 0.1619
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД-София 0.2601
6AM Алкомет АД-Шумен 0.0990
5BP Билборд АД-София 0.2508
5IC ЗД Евроинс АД-София 0.0993
57B Булгартабак-холдинг АД-София 0.0193
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 0.2261
3MZ Свилоза АД-Свищов 0.0674
6S7 Синергон Холдинг АД-София 0.5002
0EA Елана Агрокредит АД-София 0.5597
57E ЕМКА АД-Севлиево 0.2188
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София 0.2206
4HE Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 0.2020
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София 0.4876
A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна 0.1796
A4L Алтерко АД-София 0.1532
5AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив 0.5415
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.2569
4O1 Проучване и добив на нефт и газ АД-София 0.1910
4PX Юрий Гагарин АД-Пловдив 0.2017
5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София 0.6332
SL9 Спарки Елтос АД-Ловеч 0.3054

IV.  Във връзка с т.12 от Приложение №2 (Методология за изчисляване на BGBX40) към Правилата за изчисляване на индекси на Българска Фондова Борса, Комисията по индексите взе решение тегловите коефициенти да се определят на база на структурата на индекса към 15.09.2017 г.

• Данните за фрий-флоут за емисиите от SOFIX и BGBX40 са медианната стойност за периода 2 юни 2017г - 1 септември 2017г.
• Новите коефициенти за фрий-флоут ще влязат в сила, считано от 18.09.2017г.
• Новите теглови коефициенти влизат в сила, считано от 18.09.2017г.
07-09-2017 - Индекси на БФБ-София

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол №42 /07.09.2017 г, са взети следните решения:

II. Преразглеждане на базата на BGBX40

Изважда следните емисии от базата на BGBX40:
52E Елхим Искра АД-Пазарджик
5BN ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София
0SP Спиди АД-София
6F3 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София

и добавя следните емисии:
4KX Корадо-България АД-Стражица
4O1 Проучване и добив на нефт и газ АД-София
5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София
SL9 Спарки Елтос АД-Ловеч

III. Преразглеждане на базата на BG REIT

Изважда следната емисия от базата на BG REIT:
5AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив

и добавя следната емисия:
RPR    Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София

IV. Преразглеждане на базата на BGTR30

Изважда следните емисии от базата на BG TR30:
4IN Инвестор.БГ АД-София
6S5 Сила Холдинг АД-Стара Загора
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София
6S7 Синергон Холдинг АД-София

и добавя следните емисии:
GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна
6N3 Холдинг Нов Век АД-София
RGL Регала Инвест АД-Варна
5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна

Решенията за промяна в базата на индексите влизат в сила, считано от 18.09.2017г
07-09-2017 - Индекси на БФБ-София

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол №42 07.09.2017 г, са взети следните решения

I. Преразглеждане на базата на SOFIX

Първите 15 емисии акции, отговарящи на изискванията на чл. 9 от Правилата и т. 3 от Приложение 1 и класирани съгласно т. 4-7 от Приложение 1, са както следва:

Код        Наименование               Фрий-флоут пазарна капитализация (лв)        Медиана на седмичния оборот (лв)   Брой сделки Средно-аритметична стойност на спреда  
6C4        Химимпорт АД-София                124 092 671        381 011 6 019     0.01966604
3JR         Софарма АД-София      200 026 602        303 148 3 635     0.02013649
6A6        Адванс Терафонд АДСИЦ-София          112 436 013        240 072 2 587     0.01252773
5F4         ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София     85 800 000           136 977 1 711     0.03978672
5MB      Монбат АД-София        77 364 144           97 582   1 078     0.03441533
4CF        ТБ Централна кооперативна банка АД-София              51 977 989           62 247   1 478     0.03553995
5BU       Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София                41 489 978           36 779   891         0.02536149
5SR        Стара планина Холд АД-София             104 583 150        33 587   856         0.05879983
SO5        Софарма трейдинг АД-София 73 233 388           43 493   974         0.07092726
4EH        Еврохолд България АД-София               41 969 739           69 518   1 698     0.07661014
6AB        Албена АД-к.к. Албена             83 918 981           30 443   700         0.05098753
SKK        Сирма Груп Холдинг АД-София             40 420 452           36 651   1 384     0.06416086
5DOV    Доверие Обединен Холдинг АД-София           32 095 425           52 459   2 412     0.07207585
4ID         Индустриален Холдинг България АД-София  35 886 344           16 153   868         0.07096306
5MH      М+С хидравлик АД-Казанлък 70 643 046           25 559   423         0.09721537

В резултат на проверката по т.13 от Приложение 1 е установено, че теглото на икономическата група, включваща емисиите Софарма АД-София и Софарма трейдинг АД-София, надхвърля изискването от 20% към 01.09.2017г. В тази връзка от класирането по-горе се изключва емисията акции на Софарма трейдинг АД-София. Следващата по ред емисия съгласно класирането по т. 4-7 от Приложение 1, отговаряща на изискванията на чл. 9 от Правилата и т. 3 от Приложение 1, е емисията акции на Трейс груп холд АД-София, която е със следните показатели

Код        Наименование               Фрий-флоут пазарна капитализация (лв)        Медиана на седмичния оборот (лв)   Брой сделки Средно-аритметична стойност на спреда  
T57         Трейс груп холд АД-София      27 622 485           20 767   668         0.06149597

На база на информацията по-горе се изключват следните емисии от базата на SOFIX
6AM     Алкомет АД-Шумен
3NB     Неохим АД-Димитровград
5V2      Холдинг Варна АД-Варна
4I8       Индустриален Капитал Холдинг АД-София

и се добавят следните емисии

SKK     Сирма Груп Холдинг АД-София
5DOV    Доверие Обединен Холдинг АД-София
4ID     Индустриален Холдинг България АД-София
T57     Трейс груп холд АД-София

Решенията за промяна в базата на SOFIX влизат в сила, считано от 18.09.2017г.