Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

19-06-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
Уведомление за седмо лихвено плащане по емисия облигации ISIN BG2100022131 с падеж 20.06.2017 г.:
Дружеството ще извърши лихвеното плащане в размер на 232 112 лв. на в срок до 30 дни след датата на падежа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2017 - Лихвено плащане

Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено плащане по емисия облигации, издадени от  Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1), с ISIN код BG2100022131, Ви информираме, че считано от 20.06.2017 г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1). При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната цена ще бъде равна на 1000 лева. За повече информация можете да се свържете с отдел Търговия на БФБ - София на тел. 02/937 09 33 или 02/937 09 42.