Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

19-06-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Риъл Булленд АД-София (RBL)
Риъл Булленд АД-София представи коригиран списък на упражнените чрез представители гласове на общото събрание на акционерите, проведено на 13.06.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News