Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

19-05-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ)
ЧЕЗ Разпределение България АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 21.06.2017 г. от 11.00 часа в гр. София, бул. „Цариградско Шосе“ № 149, Бест Уестърн Хотел Експо София, зала „Панорама“.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News