Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

21-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Уведомление по регламент 596/2014 от Тексим банк.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Уведомление по регламент 596 /2014.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News