Данни за наличните Маркет-мейкъри за всяка емисия, за която има регистриран маркет-мейкър

Маркет-мейкъри на БФБ

Маркет-мейкърите са инвестиционни посредници и банки, членове на Борсата, които осигуряват ликвидност за емисиите финансови инструменти, за които са регистрирани като такива. 

Борсовия член Емитент Борсов код
ИП "БенчМарк Финанс" АД БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF BGX
ИП "БенчМарк Финанс" АД БТФ Expat Croatia CROBEX UCITS ETF ECDC
ИП "БенчМарк Финанс" АД БТФ Expat Czech PX UCITS ETF CZX
ИП "БенчМарк Финанс" АД БТФ Expat Greece ASE UCITS ETF GRX
ИП "БенчМарк Финанс" АД БТФ Expat Hungary BUX UCITS ETF HUBE
ИП "БенчМарк Финанс" АД БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF MKK1
ИП "БенчМарк Финанс" АД БТФ Expat Poland WIG20 UCITS ETF PLX
ИП "БенчМарк Финанс" АД БТФ Expat Romania BET UCITS ETF ROX
ИП "БенчМарк Финанс" АД БТФ Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF ESNB
ИП "БенчМарк Финанс" АД БТФ Expat Slovakia SAX UCITS ETF SK9A
ИП "БенчМарк Финанс" АД БТФ Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF SLQX
ИП "Елана Трейдинг" АД БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF BGX
ИП "Елана Трейдинг" АД Сирма Груп Холдинг АД-София SKK
ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ЕООД БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF BGX
ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ЕООД Монбат АД-София 5MB
ИП "ЮГ Маркет" АД София Комерс-Заложни къщи АД-София 6SOA