Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 720 236 BGN
Сегмент акции Premium 279 647 BGN
Сегмент акции Standard 382 849 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 55 975 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 0 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 260 BGN
Сегмент за права 1 505 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 9 271 286 989 BGN
Сегмент акции Premium 2 307 112 019 BGN
Сегмент акции Standard 6 269 403 637 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 694 771 334 BGN