Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 574 642 BGN
Сегмент акции Premium 131 488 BGN
Сегмент акции Standard 425 214 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 15 889 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 1 274 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 779 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
 4 434 407 BGN
 8 911 476 279 BGN
Сегмент акции Premium 2 048 601 990 BGN
Сегмент акции Standard 6 226 795 085 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 636 079 204 BGN