Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

SOFIX

Емисии в SOFIX и техните коефициенти, считано от 18.06.2018 год.:

Борсов код Емисия Фрий-флоут Теглови фактор Брой ценни книжа Цена Капитализация
3JR Софарма АД-София 0.4017 0.6925 134 797 899 4.2300 158 623 325
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483 1.0000 113 154 291 1.7700 49 730 293
4EH Еврохолд България АД-София 0.3115 1.0000 197 525 600 1.4450 88 909 729
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 0.4451 1.0000 107 400 643 0.9550 45 652 845
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8686 1.0000 20 150 000 1.8500 32 379 237
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 0.5834 1.0000 18 736 099 1.6300 17 816 943
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 0.1500 1.0000 110 000 000 3.5400 58 410 000
5MB Монбат АД-София 0.1768 1.0000 39 000 000 8.5500 58 953 960
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859 1.0000 21 000 000 7.1500 87 972 885
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.4347 1.0000 5 235 900 35.6000 81 027 228
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5868 1.0000 85 110 091 2.1800 108 874 871
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3059 1.0000 4 273 126 56.5000 73 853 932
6C4 Химимпорт АД-София 0.2704 1.0000 239 646 267 2.2800 147 744 799
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 0.6076 1.0000 59 360 518 0.9600 34 624 753
T57 Трейс груп холд АД-София 0.2403 1.0000 24 200 000 3.6200 21 051 241

Запази в Excel

* Следващото заседание на Комисията по индексите, на което ще се определят фрий-флоут коефициенти, ще се проведе на 03.09.2018 год., а определените коефициенти ще влязат в сила, считано от 25.09.2018 год .