Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

SOFIX

Емисии в SOFIX и техните коефициенти, считано от 19.03.2018 год.:

Борсов код Емисия Фрий-флоут Теглови фактор Брой ценни книжа Цена Капитализация
3JR Софарма АД-София 0.3508 0.8462 134 797 899 4.2000 168 056 085
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483 1.0000 113 154 291 1.8800 52 820 876
4EH Еврохолд България АД-София 0.3115 1.0000 197 525 600 1.5100 92 909 129
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 0.4374 1.0000 77 400 643 0.9800 33 177 940
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8686 1.0000 20 150 000 1.8200 31 854 168
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 0.5851 1.0000 18 736 099 1.8000 19 732 485
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 0.1500 1.0000 110 000 000 4.3000 70 950 000
5MB Монбат АД-София 0.1768 1.0000 39 000 000 8.6500 59 643 480
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859 1.0000 21 000 000 7.4000 91 048 860
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.3928 1.0000 5 235 900 38.0000 78 153 138
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5852 1.0000 85 110 091 2.2100 110 072 200
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3059 1.0000 4 273 126 60.0000 78 428 955
6C4 Химимпорт АД-София 0.2704 1.0000 239 646 267 2.3900 154 872 838
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 0.6076 1.0000 59 360 518 0.9600 34 624 753
T57 Трейс груп холд АД-София 0.2403 1.0000 24 200 000 4.6000 26 750 196

Запази в Excel

* Следващото заседание на Комисията по индексите, на което ще се определят фрий-флоут коефициенти, ще се проведе на 04.06.2018 год., а определените коефициенти ще влязат в сила, считано от 18.06.2018 год .