Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

BGBX40

Емисии в BGBX40 и техните коефициенти, считано от 19.03.2018 год.:

Борсов код Емисия Фрий-флоут Теглови фактор Брой ценни книжа Цена Капитализация
0EA Елана Агрокредит АД-София 0.5605 1.0000 18 902 402 1.1200 11 866 172
0SP Спиди АД-София 0.1010 1.0000 5 377 619 40.8000 22 160 092
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД-София 0.2601 1.0000 1 928 000 254.0000 127 374 091
3JR Софарма АД-София 0.3508 0.8539 134 797 899 4.2000 169 580 782
3MZ Свилоза АД-Свищов 0.0674 1.0000 31 754 944 4.3600 9 331 635
3NB Неохим АД-Димитровград 0.2370 1.0000 2 654 358 50.0000 31 454 142
3TV Топливо АД-София 0.2658 1.0000 5 416 829 3.7000 5 327 235
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483 1.0000 113 154 291 1.8800 52 820 876
4EH Еврохолд България АД-София 0.3115 1.0000 197 525 600 1.5100 92 909 129
4HE Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 0.2020 1.0000 18 193 752 5.4000 19 845 745
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София 0.4876 1.0000 15 551 960 2.9800 22 597 744
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 0.4374 1.0000 77 400 643 0.9800 33 177 940
4KX Корадо-България АД-Стражица 0.1633 1.0000 13 168 614 7.5500 16 235 782
4O1 Проучване и добив на нефт и газ АД-София 0.1910 1.0000 12 228 062 6.7500 15 765 029
57B Булгартабак-холдинг АД-София 0.0193 1.0000 7 367 222 23.0000 3 270 310
57E ЕМКА АД-Севлиево 0.2188 1.0000 21 505 776 3.0800 14 492 828
5AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив 0.5444 1.0000 2 192 011 5.2500 6 264 987
5BP Билборд АД-София 0.2508 1.0000 15 000 000 0.3000 1 128 600
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8686 1.0000 20 150 000 1.8200 31 854 168
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 0.5851 1.0000 18 736 099 1.8000 19 732 485
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 0.1500 1.0000 110 000 000 4.3000 70 950 000
5MB Монбат АД-София 0.1768 1.0000 39 000 000 8.6500 59 643 480
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 0.2261 1.0000 39 055 200 7.4500 65 786 336
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859 1.0000 21 000 000 7.4000 91 048 860
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.3928 1.0000 5 235 900 38.0000 78 153 138
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5852 1.0000 85 110 091 2.2100 110 072 200
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3059 1.0000 4 273 126 60.0000 78 428 955
6AM Алкомет АД-Шумен 0.0990 1.0000 17 952 959 13.3000 23 638 661
6C4 Химимпорт АД-София 0.2704 1.0000 239 646 267 2.3900 154 872 838
6F3 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 0.1605 1.0000 33 145 400 0.7500 3 989 878
6S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД-София 0.7504 1.0000 2 673 899 3.5000 7 022 728
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София 0.2201 1.0000 20 103 965 6.6000 29 204 226
6S7 Синергон Холдинг АД-София 0.5002 1.0000 18 358 849 1.2500 11 478 870
A4L Алтерко АД-София 0.1532 1.0000 15 000 000 2.1000 4 825 800
A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна 0.1796 1.0000 6 800 000 11.8000 14 411 104
BSO Българска фондова борса-София АД 0.4995 1.0000 6 582 860 5.7000 18 742 390
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 0.6076 1.0000 59 360 518 0.9600 34 624 753
SO5 Софарма трейдинг АД-София 0.2732 1.0000 32 905 009 8.0000 71 917 188
T43 Зърнени Храни България АД-София 0.2001 1.0000 195 660 287 0.3420 13 389 855
T57 Трейс груп холд АД-София 0.2403 1.0000 24 200 000 4.6000 26 750 196

Запази в Excel

* Следващото заседание на Комисията по индексите, на което ще се определят фрий-флоут коефициенти, ще се проведе на 04.06.2018 год., а определените коефициенти ще влязат в сила, считано от 18.06.2018 год .