Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

BGBX40

Емисии в BGBX40 и техните коефициенти, считано от 20.03.2017 год.:

Борсов код Емисия Фрий-флоут Теглови фактор Брой ценни книжа Цена Капитализация
0EA Елана Агрокредит АД-София 0.5597 1.0000 18 902 402 1.500 15 869 512
0SP Спиди АД-София 0.0858 1.0000 5 335 919 42.000 19 228 518
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД-София 0.2601 1.0000 1 928 000 241.777 121 244 589
3JR Софарма АД-София 0.3186 0.9207 134 797 899 4.100 162 111 709
3MZ Свилоза АД-Свищов 0.0674 1.0000 31 754 944 3.040 6 506 461
3NB Неохим АД-Димитровград 0.2370 1.0000 2 654 358 63.234 39 779 425
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483 1.0000 113 154 291 1.569 44 082 954
4EH Еврохолд България АД-София 0.1996 1.0000 161 345 000 0.955 30 755 261
4HE Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 0.2020 1.0000 18 193 752 5.946 21 852 370
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София 0.4876 1.0000 15 551 960 4.503 34 146 860
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 0.3770 1.0000 77 400 643 0.900 26 262 038
4PX Юрий Гагарин АД-Пловдив 0.2017 1.0000 1 003 904 49.900 10 104 123
52E Елхим Искра АД-Пазарджик 0.2636 1.0000 25 108 410 1.420 9 398 379
57B Булгартабак-холдинг АД-София 0.0193 1.0000 7 367 222 40.500 5 758 589
57E ЕМКА АД-Севлиево 0.2188 1.0000 21 505 776 2.652 12 478 890
5AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив 0.5380 1.0000 2 192 011 5.170 6 096 991
5BN ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 0.0563 1.0000 24 691 313 6.700 9 313 810
5BP Билборд АД-София 0.2508 1.0000 15 000 000 0.625 2 351 250
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8688 1.0000 20 150 000 2.211 38 706 474
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 0.6086 1.0000 18 736 099 2.120 24 173 914
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 0.1500 1.0000 110 000 000 5.489 90 568 500
5IC ЗД Евроинс АД-София 0.1908 1.0000 16 470 000 1.251 3 931 237
5MB Монбат АД-София 0.1768 1.0000 39 000 000 10.790 74 399 208
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 0.2261 1.0000 39 055 200 8.350 73 733 679
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859 1.0000 21 000 000 8.210 101 015 019
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.2486 1.0000 5 235 900 33.000 42 954 276
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5795 1.0000 85 110 091 2.125 104 807 758
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3059 1.0000 4 273 126 62.210 81 317 754
6AM Алкомет АД-Шумен 0.0990 1.0000 17 952 959 19.050 33 858 383
6C4 Химимпорт АД-София 0.2697 1.0000 239 646 267 1.583 102 313 403
6F3 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 0.1554 1.0000 33 145 400 0.863 4 445 136
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София 0.2215 1.0000 19 256 929 6.597 28 138 908
6S7 Синергон Холдинг АД-София 0.5002 1.0000 18 358 849 1.257 11 543 152
A4L Алтерко АД-София 0.1532 1.0000 15 000 000 2.110 4 848 780
A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна 0.1811 1.0000 6 800 000 13.000 16 009 240
BSO Българска фондова борса-София АД 0.4995 1.0000 6 582 860 2.950 9 700 009
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 0.3236 1.0000 59 360 518 1.121 21 533 360
SO5 Софарма трейдинг АД-София 0.2786 1.0000 32 905 009 8.698 79 737 484
T43 Зърнени Храни България АД-София 0.1490 1.0000 195 660 287 0.357 10 407 758
T57 Трейс груп холд АД-София 0.2403 1.0000 24 200 000 4.575 26 604 815

Запази в Excel

* Следващото заседание на Комисията по индексите, на което ще се определят фрий-флоут коефициенти, ще се проведе на 02.06.2017 год., а определените коефициенти ще влязат в сила, считано от 19.06.2017 год .