Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

BGBX40

Емисии в BGBX40 и техните коефициенти, считано от 19.06.2017 год.:

Борсов код Емисия Фрий-флоут Теглови фактор Брой ценни книжа Цена Капитализация
0EA Елана Агрокредит АД-София 0.5597 1.0000 18 902 402 1.460 15 446 325
0SP Спиди АД-София 0.0858 1.0000 5 335 919 43.000 19 686 340
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД-София 0.2601 1.0000 1 928 000 230.000 115 338 744
3JR Софарма АД-София 0.3186 0.8378 134 797 899 4.830 173 778 341
3MZ Свилоза АД-Свищов 0.0674 1.0000 31 754 944 3.601 7 707 160
3NB Неохим АД-Димитровград 0.2370 1.0000 2 654 358 60.000 37 744 971
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483 1.0000 113 154 291 1.670 46 920 671
4EH Еврохолд България АД-София 0.1475 1.0000 161 345 000 1.260 29 985 968
4HE Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 0.2020 1.0000 18 193 752 5.690 20 911 535
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София 0.4876 1.0000 15 551 960 4.200 31 849 170
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 0.3770 1.0000 77 400 643 1.024 29 880 363
4PX Юрий Гагарин АД-Пловдив 0.2017 1.0000 1 003 904 38.290 7 753 244
52E Елхим Искра АД-Пазарджик 0.2636 1.0000 25 108 410 1.490 9 861 680
57B Булгартабак-холдинг АД-София 0.0193 1.0000 7 367 222 40.200 5 715 933
57E ЕМКА АД-Севлиево 0.2188 1.0000 21 505 776 2.900 13 645 845
5AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив 0.5404 1.0000 2 192 011 5.100 6 041 270
5BN ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 0.0559 1.0000 24 691 313 6.900 9 523 686
5BP Билборд АД-София 0.2508 1.0000 15 000 000 0.568 2 136 816
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8688 1.0000 20 150 000 2.240 39 214 157
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 0.6086 1.0000 18 736 099 2.020 23 033 635
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 0.1500 1.0000 110 000 000 5.690 93 885 000
5IC ЗД Евроинс АД-София 0.0993 1.0000 16 470 000 1.280 2 093 403
5MB Монбат АД-София 0.1768 1.0000 39 000 000 11.300 77 915 760
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 0.2261 1.0000 39 055 200 8.410 74 263 502
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859 1.0000 21 000 000 8.450 103 967 955
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.2544 1.0000 5 235 900 33.100 44 089 629
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5898 1.0000 85 110 091 2.190 109 933 470
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3059 1.0000 4 273 126 64.500 84 311 126
6AM Алкомет АД-Шумен 0.0990 1.0000 17 952 959 18.000 31 992 173
6C4 Химимпорт АД-София 0.2704 1.0000 239 646 267 1.720 111 456 603
6F3 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 0.1551 1.0000 33 145 400 0.725 3 727 117
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София 0.2215 1.0000 19 256 929 6.500 27 725 164
6S7 Синергон Холдинг АД-София 0.5002 1.0000 18 358 849 1.160 10 652 392
A4L Алтерко АД-София 0.1532 1.0000 15 000 000 2.220 5 101 560
A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна 0.1796 1.0000 6 800 000 12.700 15 510 256
BSO Българска фондова борса-София АД 0.4995 1.0000 6 582 860 3.940 12 955 266
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 0.4129 1.0000 59 360 518 1.093 26 789 384
SO5 Софарма трейдинг АД-София 0.2786 1.0000 32 905 009 8.402 77 023 953
T43 Зърнени Храни България АД-София 0.1490 1.0000 195 660 287 0.380 11 078 285
T57 Трейс груп холд АД-София 0.2403 1.0000 24 200 000 4.314 25 087 032

Запази в Excel

* Следващото заседание на Комисията по индексите, на което ще се определят фрий-флоут коефициенти, ще се проведе на 04.09.2017 год., а определените коефициенти ще влязат в сила, считано от 18.09.2017 год .