Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

BGBX40

Емисии в BGBX40 и техните коефициенти, считано от 18.09.2017 год.:

Борсов код Емисия Фрий-флоут Теглови фактор Брой ценни книжа Цена Капитализация
0EA Елана Агрокредит АД-София 0.5597 1.0000 18 902 402 1.410 14 917 341
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД-София 0.2601 1.0000 1 928 000 251.828 126 284 892
3JR Софарма АД-София 0.3124 0.8717 134 797 899 4.300 157 847 650
3MZ Свилоза АД-Свищов 0.0674 1.0000 31 754 944 4.750 10 166 345
3NB Неохим АД-Димитровград 0.2370 1.0000 2 654 358 53.851 33 876 740
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483 1.0000 113 154 291 1.741 48 915 502
4EH Еврохолд България АД-София 0.2086 1.0000 161 345 000 1.322 44 493 982
4HE Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 0.2020 1.0000 18 193 752 5.798 21 308 450
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София 0.4876 1.0000 15 551 960 3.550 26 920 132
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 0.4374 1.0000 77 400 643 1.053 35 649 358
4KX Корадо-България АД-Стражица 0.1619 1.0000 13 168 614 8.350 17 802 188
4O1 Проучване и добив на нефт и газ АД-София 0.1910 1.0000 12 228 062 8.050 18 801 257
4PX Юрий Гагарин АД-Пловдив 0.2017 1.0000 1 003 904 35.980 7 285 498
57B Булгартабак-холдинг АД-София 0.0193 1.0000 7 367 222 34.118 4 851 149
57E ЕМКА АД-Севлиево 0.2188 1.0000 21 505 776 3.098 14 577 527
5AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив 0.5415 1.0000 2 192 011 5.000 5 934 870
5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София 0.6332 1.0000 15 008 125 0.820 7 792 579
5BP Билборд АД-София 0.2508 1.0000 15 000 000 0.530 1 993 860
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8688 1.0000 20 150 000 2.350 41 139 852
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 0.6614 1.0000 18 736 099 2.301 28 514 121
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 0.1500 1.0000 110 000 000 5.400 89 100 000
5IC ЗД Евроинс АД-София 0.0993 1.0000 16 470 000 1.040 1 700 890
5MB Монбат АД-София 0.1768 1.0000 39 000 000 11.250 77 571 000
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 0.2261 1.0000 39 055 200 7.820 69 053 577
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859 1.0000 21 000 000 7.970 98 062 083
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.2569 1.0000 5 235 900 29.200 39 276 999
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5784 1.0000 85 110 091 2.210 108 793 165
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3059 1.0000 4 273 126 62.030 81 082 468
6AM Алкомет АД-Шумен 0.0990 1.0000 17 952 959 15.300 27 193 347
6C4 Химимпорт АД-София 0.2704 1.0000 239 646 267 1.785 115 668 626
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София 0.2206 1.0000 19 256 929 6.448 27 391 610
6S7 Синергон Холдинг АД-София 0.5002 1.0000 18 358 849 1.230 11 295 208
A4L Алтерко АД-София 0.1532 1.0000 15 000 000 2.210 5 078 580
A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна 0.1796 1.0000 6 800 000 12.569 15 350 268
BSO Българска фондова борса-София АД 0.4995 1.0000 6 582 860 4.850 15 947 472
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 0.5916 1.0000 59 360 518 1.096 38 488 980
SL9 Спарки Елтос АД-Ловеч 0.3054 1.0000 39 985 608 0.460 5 617 338
SO5 Софарма трейдинг АД-София 0.2782 1.0000 32 905 009 7.003 64 106 677
T43 Зърнени Храни България АД-София 0.1490 1.0000 195 660 287 0.389 11 340 666
T57 Трейс груп холд АД-София 0.2403 1.0000 24 200 000 4.600 26 750 196

Запази в Excel

* Следващото заседание на Комисията по индексите, на което ще се определят фрий-флоут коефициенти, ще се проведе на 04.12.2017 год., а определените коефициенти ще влязат в сила, считано от 18.12.2017 год .