Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

BGBX40

Емисии в BGBX40 и техните коефициенти, считано от 20.03.2017 год.:

Борсов код Емисия Фрий-флоут Теглови фактор Брой ценни книжа Цена Капитализация
0EA Елана Агрокредит АД-София 0.5597 1.0000 18 902 402 1.449 15 329 948
0SP Спиди АД-София 0.0858 1.0000 5 335 919 40.000 18 312 874
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД-София 0.2601 1.0000 1 928 000 271.999 136 400 100
3JR Софарма АД-София 0.3186 0.9207 134 797 899 3.955 156 378 490
3MZ Свилоза АД-Свищов 0.0674 1.0000 31 754 944 3.200 6 848 906
3NB Неохим АД-Димитровград 0.2370 1.0000 2 654 358 60.610 38 128 711
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483 1.0000 113 154 291 1.625 45 656 342
4EH Еврохолд България АД-София 0.1996 1.0000 161 345 000 0.907 29 209 447
4HE Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 0.2020 1.0000 18 193 752 5.222 19 191 570
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София 0.4876 1.0000 15 551 960 4.300 32 607 483
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 0.3770 1.0000 77 400 643 0.925 26 991 539
4PX Юрий Гагарин АД-Пловдив 0.2017 1.0000 1 003 904 47.000 9 516 910
52E Елхим Искра АД-Пазарджик 0.2636 1.0000 25 108 410 1.300 8 604 150
57B Булгартабак-холдинг АД-София 0.0193 1.0000 7 367 222 40.000 5 687 495
57E ЕМКА АД-Севлиево 0.2188 1.0000 21 505 776 2.632 12 384 781
5AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив 0.5380 1.0000 2 192 011 5.300 6 250 300
5BN ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 0.0563 1.0000 24 691 313 6.900 9 591 834
5BP Билборд АД-София 0.2508 1.0000 15 000 000 0.600 2 257 200
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8688 1.0000 20 150 000 2.350 41 139 852
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 0.6086 1.0000 18 736 099 2.090 23 831 831
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 0.1500 1.0000 110 000 000 5.750 94 875 000
5IC ЗД Евроинс АД-София 0.1908 1.0000 16 470 000 1.251 3 931 237
5MB Монбат АД-София 0.1768 1.0000 39 000 000 11.010 75 916 152
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 0.2261 1.0000 39 055 200 7.953 70 228 018
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859 1.0000 21 000 000 7.815 96 154 979
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.2486 1.0000 5 235 900 32.750 42 628 865
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5795 1.0000 85 110 091 2.200 108 506 855
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3059 1.0000 4 273 126 64.750 84 637 914
6AM Алкомет АД-Шумен 0.0990 1.0000 17 952 959 18.000 31 992 173
6C4 Химимпорт АД-София 0.2697 1.0000 239 646 267 1.688 109 099 826
6F3 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 0.1554 1.0000 33 145 400 0.771 3 971 263
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София 0.2215 1.0000 19 256 929 6.500 27 725 164
6S7 Синергон Холдинг АД-София 0.5002 1.0000 18 358 849 1.119 10 275 885
A4L Алтерко АД-София 0.1532 1.0000 15 000 000 2.394 5 501 412
A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна 0.1811 1.0000 6 800 000 12.601 15 517 879
BSO Българска фондова борса-София АД 0.4995 1.0000 6 582 860 3.000 9 864 416
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 0.3236 1.0000 59 360 518 1.050 20 169 517
SO5 Софарма трейдинг АД-София 0.2786 1.0000 32 905 009 8.650 79 297 452
T43 Зърнени Храни България АД-София 0.1490 1.0000 195 660 287 0.361 10 524 371
T57 Трейс груп холд АД-София 0.2403 1.0000 24 200 000 4.500 26 168 670

Запази в Excel

* Следващото заседание на Комисията по индексите, на което ще се определят фрий-флоут коефициенти, ще се проведе на 02.06.2017 год., а определените коефициенти ще влязат в сила, считано от 19.06.2017 год .