Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

BGBX40

Емисии в BGBX40 и техните коефициенти, считано от 18.06.2018 год.:

Борсов код Емисия Фрий-флоут Теглови фактор Брой ценни книжа Цена Капитализация
0EA Елана Агрокредит АД-София 0.6157 1.0000 36 629 925 1.1000 24 808 349
0SP Спиди АД-София 0.1010 1.0000 5 377 619 40.0000 21 725 581
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД-София 0.2601 1.0000 1 928 000 248.0000 124 365 254
3JR Софарма АД-София 0.4017 0.7080 134 797 899 4.2300 162 171 269
3MZ Свилоза АД-Свищов 0.0674 1.0000 31 754 944 4.3600 9 331 635
3NB Неохим АД-Димитровград 0.2370 1.0000 2 654 358 44.6000 28 057 095
3TV Топливо АД-София 0.2658 1.0000 5 416 829 4.0000 5 759 173
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483 1.0000 113 154 291 1.7700 49 730 293
4EH Еврохолд България АД-София 0.3115 1.0000 197 525 600 1.4450 88 909 729
4HE Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 0.2020 1.0000 18 193 752 5.0500 18 559 446
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София 0.4876 1.0000 15 551 960 2.8200 21 384 443
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 0.4451 1.0000 107 400 643 0.9550 45 652 845
4KX Корадо-България АД-Стражица 0.1633 1.0000 13 168 614 7.4500 16 020 738
4O1 Проучване и добив на нефт и газ АД-София 0.2247 1.0000 12 228 062 6.4500 17 722 314
57B Булгартабак-холдинг АД-София 0.0193 1.0000 7 367 222 13.2000 1 876 873
57E ЕМКА АД-Севлиево 0.2188 1.0000 21 505 776 2.8800 13 551 736
5AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив 0.5432 1.0000 2 192 011 4.8400 5 762 990
5BP Билборд АД-София 0.2508 1.0000 15 000 000 0.2900 1 090 980
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8686 1.0000 20 150 000 1.8500 32 379 237
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 0.5834 1.0000 18 736 099 1.6300 17 816 943
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 0.1500 1.0000 110 000 000 3.5400 58 410 000
5MB Монбат АД-София 0.1768 1.0000 39 000 000 8.5500 58 953 960
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 0.2261 1.0000 39 055 200 7.3500 64 903 298
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859 1.0000 21 000 000 7.1500 87 972 885
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.4347 1.0000 5 235 900 35.6000 81 027 228
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5868 1.0000 85 110 091 2.1800 108 874 871
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3059 1.0000 4 273 126 56.5000 73 853 932
6AM Алкомет АД-Шумен 0.0990 1.0000 17 952 959 13.0000 23 105 458
6C4 Химимпорт АД-София 0.2704 1.0000 239 646 267 2.2800 147 744 799
6F3 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 0.1305 1.0000 33 145 400 0.7000 3 027 832
6S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД-София 0.7504 1.0000 2 673 899 2.9000 5 818 832
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София 0.2203 1.0000 20 103 965 6.5500 29 009 318
6S7 Синергон Холдинг АД-София 0.5002 1.0000 18 358 849 1.0900 10 009 575
A4L Алтерко АД-София 0.1532 1.0000 15 000 000 1.8500 4 251 300
A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна 0.1796 1.0000 6 800 000 11.1000 13 556 208
BSO Българска фондова борса-София АД 0.4995 1.0000 6 582 860 5.8000 19 071 204
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 0.6076 1.0000 59 360 518 0.9600 34 624 753
SO5 Софарма трейдинг АД-София 0.2732 1.0000 32 905 009 7.5000 67 422 363
T43 Зърнени Храни България АД-София 0.2001 1.0000 195 660 287 0.3360 13 154 945
T57 Трейс груп холд АД-София 0.2403 1.0000 24 200 000 3.6200 21 051 241

Запази в Excel

* Следващото заседание на Комисията по индексите, на което ще се определят фрий-флоут коефициенти, ще се проведе на 03.09.2018 год., а определените коефициенти ще влязат в сила, считано от 25.09.2018 год .