Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

BGBX40

Емисии в BGBX40 и техните коефициенти, считано от 18.09.2017 год.:

Борсов код Емисия Фрий-флоут Теглови фактор Брой ценни книжа Цена Капитализация
0EA Елана Агрокредит АД-София 0.5597 1.0000 18 902 402 1.363 14 420 096
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД-София 0.2601 1.0000 1 928 000 280.000 140 412 384
3JR Софарма АД-София 0.3124 0.8717 134 797 899 4.339 159 279 291
3MZ Свилоза АД-Свищов 0.0674 1.0000 31 754 944 4.568 9 776 814
3NB Неохим АД-Димитровград 0.2370 1.0000 2 654 358 53.600 33 718 841
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483 1.0000 113 154 291 1.689 47 454 499
4EH Еврохолд България АД-София 0.2086 1.0000 161 345 000 1.369 46 075 840
4HE Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 0.2020 1.0000 18 193 752 5.100 18 743 203
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София 0.4876 1.0000 15 551 960 3.371 25 562 750
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 0.4374 1.0000 77 400 643 0.930 31 485 188
4KX Корадо-България АД-Стражица 0.1619 1.0000 13 168 614 6.900 14 710 790
4O1 Проучване и добив на нефт и газ АД-София 0.1910 1.0000 12 228 062 7.111 16 608 166
4PX Юрий Гагарин АД-Пловдив 0.2017 1.0000 1 003 904 37.410 7 575 055
57B Булгартабак-холдинг АД-София 0.0193 1.0000 7 367 222 37.000 5 260 933
57E ЕМКА АД-Севлиево 0.2188 1.0000 21 505 776 3.120 14 681 047
5AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив 0.5415 1.0000 2 192 011 5.380 6 385 920
5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София 0.6332 1.0000 15 008 125 0.750 7 127 359
5BP Билборд АД-София 0.2508 1.0000 15 000 000 0.446 1 677 852
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8688 1.0000 20 150 000 2.207 38 636 448
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 0.6614 1.0000 18 736 099 2.120 26 271 158
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 0.1500 1.0000 110 000 000 5.400 89 100 000
5MB Монбат АД-София 0.1768 1.0000 39 000 000 10.815 74 571 588
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 0.2261 1.0000 39 055 200 8.150 71 967 603
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859 1.0000 21 000 000 7.912 97 348 457
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.2569 1.0000 5 235 900 32.803 44 123 404
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5784 1.0000 85 110 091 2.219 109 236 214
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3059 1.0000 4 273 126 61.100 79 866 819
6AM Алкомет АД-Шумен 0.0990 1.0000 17 952 959 14.000 24 882 801
6C4 Химимпорт АД-София 0.2704 1.0000 239 646 267 1.739 112 687 810
6F3 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 0.1546 1.0000 33 145 400 0.700 3 586 995
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София 0.2206 1.0000 20 103 965 6.530 28 960 123
6S7 Синергон Холдинг АД-София 0.5002 1.0000 18 358 849 1.410 12 948 166
A4L Алтерко АД-София 0.1532 1.0000 15 000 000 1.924 4 421 352
A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна 0.1796 1.0000 6 800 000 12.398 15 141 429
BSO Българска фондова борса-София АД 0.4995 1.0000 6 582 860 4.801 15 786 353
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 0.5916 1.0000 59 360 518 1.006 35 328 389
SL9 Спарки Елтос АД-Ловеч 0.3054 1.0000 39 985 608 0.420 5 128 874
SO5 Софарма трейдинг АД-София 0.2782 1.0000 32 905 009 7.920 72 501 054
T43 Зърнени Храни България АД-София 0.1490 1.0000 195 660 287 0.357 10 407 758
T57 Трейс груп холд АД-София 0.2403 1.0000 24 200 000 4.100 23 842 566

Запази в Excel

* Следващото заседание на Комисията по индексите, на което ще се определят фрий-флоут коефициенти, ще се проведе на 04.12.2017 год., а определените коефициенти ще влязат в сила, считано от 18.12.2017 год .