Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

BGBX40

Емисии в BGBX40 и техните коефициенти, считано от 18.06.2018 год.:

Борсов код Емисия Фрий-флоут Теглови фактор Брой ценни книжа Цена Капитализация
0EA Елана Агрокредит АД-София 0.6157 1.0000 36 629 925 1.1600 26 161 532
0SP Спиди АД-София 0.1010 1.0000 5 377 619 42.0000 22 811 860
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД-София 0.2601 1.0000 1 928 000 232.0000 116 341 690
3JR Софарма АД-София 0.4017 0.7080 134 797 899 4.0000 153 353 446
3MZ Свилоза АД-Свищов 0.0674 1.0000 31 754 944 4.7200 10 102 137
3NB Неохим АД-Димитровград 0.2370 1.0000 2 654 358 42.8000 26 924 746
3TV Топливо АД-София 0.2658 1.0000 5 416 829 3.6600 5 269 643
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483 1.0000 113 154 291 1.7450 49 027 887
4EH Еврохолд България АД-София 0.3115 1.0000 197 525 600 1.6300 100 292 636
4HE Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 0.2020 1.0000 18 193 752 4.9800 18 302 187
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София 0.4876 1.0000 15 551 960 2.8000 21 232 780
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 0.4451 1.0000 107 400 643 0.9700 46 369 905
4KX Корадо-България АД-Стражица 0.1633 1.0000 13 168 614 7.2500 15 590 651
4O1 Проучване и добив на нефт и газ АД-София 0.2247 1.0000 12 228 062 7.5000 20 607 341
57B Булгартабак-холдинг АД-София 0.0193 1.0000 7 367 222 14.4000 2 047 498
57E ЕМКА АД-Севлиево 0.2188 1.0000 21 505 776 2.7800 13 081 189
5AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив 0.5432 1.0000 2 192 011 4.2200 5 024 756
5BP Билборд АД-София 0.2508 1.0000 15 000 000 0.3980 1 497 276
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8686 1.0000 20 150 000 1.9100 33 429 374
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 0.5834 1.0000 18 736 099 1.7050 18 636 741
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 0.1500 1.0000 110 000 000 3.8400 63 360 000
5MB Монбат АД-София 0.1768 1.0000 39 000 000 8.0500 55 506 360
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 0.2261 1.0000 39 055 200 7.2500 64 020 260
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859 1.0000 21 000 000 6.9500 85 512 105
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.4347 1.0000 5 235 900 36.4000 82 848 065
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5868 1.0000 85 110 091 2.0700 103 381 185
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3059 1.0000 4 273 126 51.0000 66 664 611
6AM Алкомет АД-Шумен 0.0990 1.0000 17 952 959 12.7000 22 572 255
6C4 Химимпорт АД-София 0.2704 1.0000 239 646 267 2.1500 139 320 754
6F3 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 0.1305 1.0000 33 145 400 0.5350 2 314 129
6S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД-София 0.7504 1.0000 2 673 899 3.5000 7 022 728
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София 0.2203 1.0000 20 103 965 6.4500 28 566 428
6S7 Синергон Холдинг АД-София 0.5002 1.0000 18 358 849 1.1300 10 376 899
A4L Алтерко АД-София 0.1532 1.0000 15 000 000 1.9700 4 527 060
A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна 0.1796 1.0000 6 800 000 10.7000 13 067 696
BSO Българска фондова борса АД-София 0.4995 1.0000 6 582 860 5.9500 19 564 424
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 0.6076 1.0000 59 360 518 0.8600 31 018 008
SO5 Софарма трейдинг АД-София 0.2732 1.0000 32 905 009 7.1500 64 275 986
T43 Зърнени Храни България АД-София 0.2001 1.0000 195 660 287 0.3200 12 528 519
T57 Трейс груп холд АД-София 0.2403 1.0000 24 200 000 3.9000 22 679 514

Запази в Excel

* Следващото заседание на Комисията по индексите, на което ще се определят фрий-флоут коефициенти, ще се проведе на 03.09.2018 год., а определените коефициенти ще влязат в сила, считано от 25.09.2018 год .