Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

BGBX40

Емисии в BGBX40 и техните коефициенти, считано от 25.09.2018 год.:

Борсов код Емисия Фрий-флоут Теглови фактор Брой ценни книжа Цена Капитализация
0EA Елана Агрокредит АД-София 0.6876 1.0000 36 629 925 1.1500 28 964 747
0SP Спиди АД-София 0.1010 1.0000 5 377 619 44.0000 23 898 139
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД-София 0.2601 1.0000 1 928 000 230.0000 115 338 744
3JR Софарма АД-София 0.4148 0.7117 134 797 899 3.9000 155 206 202
3MZ Свилоза АД-Свищов 0.0674 1.0000 31 754 944 4.9400 10 572 999
3NB Неохим АД-Димитровград 0.2370 1.0000 2 654 358 39.8000 25 037 497
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483 1.0000 113 154 291 1.6950 47 623 077
4EH Еврохолд България АД-София 0.3384 1.0000 197 525 600 1.6150 107 950 901
4HE Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 0.2020 1.0000 18 193 752 4.8400 17 787 667
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София 0.4876 1.0000 15 707 470 2.7000 20 679 198
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 0.4503 1.0000 107 400 643 0.9800 47 395 259
4KX Корадо-България АД-Стражица 0.1633 1.0000 13 168 614 6.9500 14 945 521
4L4 Лавена АД-Шумен 0.1420 1.0000 8 319 506 3.9000 4 607 342
52E Елхим Искра АД-Пазарджик 0.2636 1.0000 25 108 410 1.1700 7 743 735
57E ЕМКА АД-Севлиево 0.2188 1.0000 21 699 726 2.6200 12 439 498
5BP Билборд АД-София 0.2508 1.0000 15 000 000 0.3300 1 241 460
5BR Параходство Българско речно плаване АД-Русе 0.2385 1.0000 35 708 674 0.6700 5 706 068
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8686 1.0000 20 150 000 1.9100 33 429 374
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 0.5811 1.0000 18 736 099 1.6550 18 018 890
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 0.1500 1.0000 110 000 000 3.7500 61 875 000
5MB Монбат АД-София 0.1768 1.0000 39 000 000 7.3500 50 679 720
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 0.2261 1.0000 39 445 200 7.8000 69 564 766
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859 1.0000 21 000 000 6.7000 82 436 130
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.4322 1.0000 5 235 900 37.0000 83 729 371
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5877 1.0000 85 110 091 2.0200 101 038 785
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3059 1.0000 4 273 126 48.0000 62 743 164
6AM Алкомет АД-Шумен 0.0990 1.0000 17 952 959 12.7000 22 572 255
6C4 Химимпорт АД-София 0.2704 1.0000 239 646 267 2.0200 130 896 708
6F3 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 0.1149 1.0000 33 145 400 0.5700 2 170 792
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София 0.2211 1.0000 20 953 944 6.5000 30 113 961
6S7 Синергон Холдинг АД-София 0.5002 1.0000 18 358 849 1.0600 9 734 082
6SOA София Комерс-Заложни къщи АД-София 0.2900 1.0000 2 400 000 3.4200 2 380 320
7TH Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София 0.0432 1.0000 72 200 000 8.1500 25 420 176
A4L Алтерко АД-София 0.1532 1.0000 15 000 000 1.9900 4 573 020
A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна 0.1796 1.0000 6 800 000 10.5000 12 823 440
BSO Българска фондова борса АД-София 0.4995 1.0000 6 582 860 5.8000 19 071 204
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 0.6070 1.0000 59 360 518 0.8620 31 059 441
SO5 Софарма трейдинг АД-София 0.2729 1.0000 32 905 009 6.9000 61 960 461
T43 Зърнени Храни България АД-София 0.2001 1.0000 195 660 287 0.2700 10 570 938
T57 Трейс груп холд АД-София 0.2403 1.0000 24 200 000 3.2000 18 608 832

Запази в Excel

* Следващото заседание на Комисията по индексите, на което ще се определят фрий-флоут коефициенти, ще се проведе на 03.12.2018 год., а определените коефициенти ще влязат в сила, считано от 27.12.2018 год .