Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

BGBX40

Емисии в BGBX40 и техните коефициенти, считано от 18.12.2017 год.:

Борсов код Емисия Фрий-флоут Теглови фактор Брой ценни книжа Цена Капитализация
0EA Елана Агрокредит АД-София 0.5605 1.0000 18 902 402 1.3100 13 879 183
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД-София 0.2601 1.0000 1 928 000 262.0000 131 385 874
3JR Софарма АД-София 0.3187 0.8849 134 797 899 4.1500 157 767 944
3MZ Свилоза АД-Свищов 0.0674 1.0000 31 754 944 4.0400 8 646 744
3NB Неохим АД-Димитровград 0.2370 1.0000 2 654 358 45.6000 28 686 178
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483 1.0000 113 154 291 1.9150 53 804 243
4EH Еврохолд България АД-София 0.3032 1.0000 197 525 600 1.4100 84 444 564
4HE Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 0.2020 1.0000 18 193 752 5.2000 19 110 717
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София 0.4876 1.0000 15 551 960 3.3000 25 024 348
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 0.4374 1.0000 77 400 643 1.0300 34 870 692
4KX Корадо-България АД-Стражица 0.1633 1.0000 13 168 614 7.6000 16 343 303
4O1 Проучване и добив на нефт и газ АД-София 0.1910 1.0000 12 228 062 7.4500 17 399 921
4PX Юрий Гагарин АД-Пловдив 0.2017 1.0000 1 003 904 34.8000 7 046 563
57B Булгартабак-холдинг АД-София 0.0193 1.0000 7 367 222 25.6000 3 639 997
57E ЕМКА АД-Севлиево 0.2188 1.0000 21 505 776 3.1000 14 586 938
5AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив 0.5414 1.0000 2 192 011 5.3000 6 289 800
5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София 0.6215 1.0000 15 008 125 1.1000 10 260 305
5BP Билборд АД-София 0.2508 1.0000 15 000 000 0.4400 1 655 280
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8686 1.0000 20 150 000 1.9000 33 254 351
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 0.6612 1.0000 18 736 099 1.9500 24 157 202
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 0.1500 1.0000 110 000 000 5.4600 90 090 000
5MB Монбат АД-София 0.1768 1.0000 39 000 000 10.0000 68 952 000
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 0.2261 1.0000 39 055 200 8.2500 72 850 641
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859 1.0000 21 000 000 8.0500 99 046 395
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.3392 1.0000 5 235 900 34.6000 61 450 198
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5818 1.0000 85 110 091 2.2200 109 927 853
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3059 1.0000 4 273 126 59.5000 77 775 380
6AM Алкомет АД-Шумен 0.0990 1.0000 17 952 959 13.8000 24 527 333
6C4 Химимпорт АД-София 0.2704 1.0000 239 646 267 2.4500 158 760 859
6F3 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 0.1546 1.0000 33 145 400 0.6550 3 356 403
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София 0.2204 1.0000 20 103 965 6.6000 29 244 032
6S7 Синергон Холдинг АД-София 0.5002 1.0000 18 358 849 1.2500 11 478 870
A4L Алтерко АД-София 0.1532 1.0000 15 000 000 2.0000 4 596 000
A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна 0.1796 1.0000 6 800 000 11.6000 14 166 848
BSO Българска фондова борса-София АД 0.4995 1.0000 6 582 860 5.7500 18 906 797
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 0.6076 1.0000 59 360 518 1.0450 37 690 486
SL9 Спарки Елтос АД-Ловеч 0.1278 1.0000 39 985 608 0.2280 1 165 117
SO5 Софарма трейдинг АД-София 0.2737 1.0000 32 905 009 8.2000 73 850 028
T43 Зърнени Храни България АД-София 0.2001 1.0000 195 660 287 0.3760 14 721 010
T57 Трейс груп холд АД-София 0.2403 1.0000 24 200 000 4.7400 27 564 332

Запази в Excel

* Следващото заседание на Комисията по индексите, на което ще се определят фрий-флоут коефициенти, ще се проведе на 02.03.2018 год., а определените коефициенти ще влязат в сила, считано от 19.03.2018 год .