Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Кепитъл Консепт Лимитед АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 02.02.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 02.02.2018
Покана за общо събрание на акционерите 30.05.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 30.05.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 28.03.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 28.03.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 02.03.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 29.10.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 29.10.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 13.10.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 28.09.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 17.08.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 17.08.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 13.07.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 13.07.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 07.07.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 22.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 25.05.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 25.05.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 16.03.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 16.03.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 12.03.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 07.10.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 07.10.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 30.07.2013
Покана за общо събрание на акционерите 30.07.2013
Покана за общо събрание на акционерите 02.07.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 02.07.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 10.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 10.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 08.09.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 08.09.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 10.05.2010
Покана за общо събрание на акционерите 10.05.2010
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 06.11.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 06.11.2009