Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Трейс груп холд АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 16.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 16.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 02.01.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 02.01.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 22.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 22.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 18.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 18.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 31.01.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 31.01.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 19.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 19.06.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 31.01.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 13.07.2011
Покана за общо събрание на акционерите 13.07.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 28.04.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 28.04.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 22.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 22.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 20.05.2009
Покана за общо събрание на акционерите 20.05.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 08.01.2009
Покана за общо събрание на акционерите 21.05.2008
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 08.01.2008