Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Зърнени Храни България АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 02.10.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 02.10.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 07.10.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 19.09.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 19.09.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 14.08.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 14.08.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 14.08.2014
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 20.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 30.11.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 30.11.2012
Покана за общо събрание на акционерите 27.08.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 27.08.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 20.07.2011
Покана за общо събрание на акционерите 20.07.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 12.07.2010
Покана за общо събрание на акционерите 12.07.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 09.09.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2008